Endo

Nova (r)evolucija v čiščenju endoskopov

Največji izziv za zdravstvene delavce, zdravnike in higienike, ki delajo z endoskopi, je jamčiti za čistost endoskopa. Kompleksnost fleksibilnih endoskopov pri čiščenju zahteva posebno pozornost in natančnost.

Prevzemite odgovornost in poskrbite, da bodo inštrumenti očiščeni natančno. Pred visoko stopnjo dezinfekcije endoskopa moramo opazovati vsak korak pri čiščenju.

Končno imamo za vas rešitev – naprava UltraZonic Endo ponuja enostaven in kontroliran proces čiščenja.

Čiščenje endoskopov

Kontrola pri vsakem koraku čiščenja:

  • Preskus puščanja
  • Izpiranje kanalov in kontaktni čas s čistilom
  • Proces ščetkanja
  • Izpiranje

UltraZonic Endo obsega vse naštete korake pol-avtomatično, s čimer preprečuje nastanek biofilma in biokontaminantov.

Na zamude pri reprocesiranju lahko naletimo zaradi opravljanja urgentnih posegov ponoči ali čez vikend, ko endoskopi potrebujejo ustrezno reprocesiranje rednega osebja za uporabo naslednji delovni dan.

Do zamud lahko pride tudi na polnih oddelkih, kjer je zdravljenje daljše od pričakovanega. Da bi čim prej začeli z naslednjo obravnavo, se predčiščenje endoskopa velikokrat skrajša ali se endoskop postavi na stran za kasnejše reprocesiranje.

Prediščenje ne traja dolgo, je pa pomembno v procesu čiščenja endoskopa. Predčiščenje mora biti vedno opravljeno po navodilih proizvajalca endoskopa.